Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Sáng 7/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Theo đại tướng Tô Lâm, từ 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Trước khi phát hành chính thức, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả quốc gia tại Việt Nam.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Sau một tháng thông báo theo quy định, không quốc gia nào có ý kiến.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Tuy nhiên, đến 27/7, Đức và sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Cần sớm thực hiện trước 1/1/2023

Chính phủ vì thế đã chỉ đạo Bộ Công an và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân. Phía nước ngoài chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân, tuy nhiên các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị ta sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí
sua mau ho chieu moi anh 1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

“Đặc biệt phía Séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin nơi sinh đến hết năm 2022”, Bộ trưởng Công an báo cáo.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Do đó, Chính phủ cho rằng việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện, trước 1/1/2023.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

“Việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Séc và các nước trong khối Schengen”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Về lâu dài, ông cho biết sẽ tránh trường hợp phải tiếp tục giải quyết vấn đề này nếu các nước khác phát sinh yêu cầu tương tự.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Đại tướng Tô Lâm khẳng định việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí, do hiện nay trong mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, giấy thông hành hiện hành đã có mục thông tin về nơi sinh, đây là thông tin bắt buộc công dân phải khai để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc này, Bộ trưởng Công an kiến nghị Quốc hội bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, giao Bộ trưởng Công an sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin nơi sinh vào mẫu hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Vì thời gian gấp không kịp sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hoặc ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này, vì vậy, Chính phủ kiến nghị đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Nghiên cứu mở rộng bổ sung nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết việc một số nước ở châu Âu thông báo tạm dừng cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam vào các nước thuộc khối Schengen.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí
sua mau ho chieu moi anh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: Phạm Thắng.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Trước việc một số nước chỉ tạm thời chấp nhận bị chú nơi sinh đến hết năm 2022, Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với sự cần thiết bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Về thẩm quyền, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh “các thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam do Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định, nên việc bổ sung nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung thuộc thẩm quyền của Quốc hội”.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Đánh giá tác động, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng việc bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu sẽ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước. Việc này không làm phát sinh thủ tục hành chính và không gây tốn kém cho công dân.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 4 Quốc hội.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

Về lâu dài, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Chính phủ nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam.

ổsungnơisinhvàomẫuhộchiếumớikhôngphátsinhthủtụcchiphí

DÀNH CHO BẠN