Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Vì sao phải trình Quốc hội bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu? - Ảnh 1.

Ảnh hộ chiếu mới của Việt Nam

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Theo chương trình, sáng nay 7-11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trình Quốc hội tờ trình về việc bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. 

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Lý giải việc phải trình Quốc hội việc bổ sung này, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng các thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam do Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định. 

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Nên việc bổ sung thông tin nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Việc Chính phủ trình và kiến nghị Quốc hội cho bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu là phù hợp.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí đề xuất Quốc hội “đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV”. 

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Tờ trình của Chính phủ cho hay từ ngày 1-7-2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. 

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại Việt Nam. Sau một tháng thông báo theo quy định, không có quốc gia nào có ý kiến.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Tuy nhiên đến ngày 27-7-2022, Đức và sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Phía nước ngoài chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân, tuy nhiên các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời và đề nghị Việt Nam sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Đặc biệt, Cộng hòa Czech thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin nơi sinh đến hết năm 2022.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Trước tình hình trên, Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1-1-2023).

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

Chính phủ nêu rõ việc bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu.

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

 Việc bổ sung thông tin nơi sinh trên không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí...

ìsaophảitrìnhQuốchộibổsungthôngtinnơisinhtrênhộchiế

DÀNH CHO BẠN